huisartsen / poh’s

Als huisarts krijgt u de komende jaren steeds meer te maken met dementie. Afhankelijk van de vorm en afhankelijk van het stadium bestaat er behoefte aan thuiszorg. Maar omgaan met dementie vraagt om meer dan alleen zorg.
Mensen met dementie en hun mantelzorgers willen vooral weten hoe ze er zelf het beste mee kunnen omgaan.

Van grote invloed op het verloop van de ziekte is de leefstijl.

” Bij dementie valt in de beginfase de nodige winst te behalen door het bevorderen van activiteit. Met name passende vormen van beweging en beleving die voldoening geven. Activiteiten die bij de identiteit, vaardigheid en interesse passen. Het is niet zeker of je daarmee de achteruitgang vertraagt. Het is wel zeker dat je je er beter bij voelt.

Het is bekend dat mensen met dementie de neiging hebben om passiever te worden omdat hun vermogen om te plannen afneemt.

Het is ook bekend dat het vasthouden van activiteiten goed is voor mensen met dementie.
Het is goed voor hun mentale conditie en het is goed voor hun humeur. Maar hoe organiseren mantelzorgers passende activiteiten die echt plezier opleveren zonder overbelast te raken?

dag*wijzer dementie helpt mantelzorgers om goed om te gaan met de 3 uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Eigenlijk zouden alle mantelzorgers die te maken hebben met beginnende dementie op de hoogte moeten worden gebracht van dag*wijzer dementie. Het is de beste manier om ermee om te gaan.

Maak kennis met de dag*wijzer methode en bestel een exemplaar:
info@beginnende-dementie.nl.

Inmiddels heeft de eerste verzekeraar dag*wijzer als pilot in het pakket opgenomen. En bovendien wordt begeleiding van dag*wijzer door een ergotherapeut vergoed vanuit het basispakket (t/m 10 uur per jaar).