Dagstructuur bij beginnende dementie

de 3 uitdagingen - dagstructuur bij beginnende dementie

Het vasthouden van dagstructuur is één van de 3 uitdagingen bij beginnende dementie .

dag*wijzer dementie helpt om te komen tot een passende dagstructuur en om deze structuur zo goed mogelijk vast te houden.

Omdat het gevoel voor tijd en ruimte geleidelijk vervaagt is het van belang om dagelijkse handelingen te ‘automatiseren’.
Door dagelijkse handelingen zo veel mogelijk op dezelfde manier en in dezelfde volgorde te herhalen, worden deze handelingen als het ware ingebrand in ‘het systeem’.

Aandacht voor dagstructuur ontzorgt mantelzorger

Mensen die gewend zijn aan een vaste dagstructuur kunnen vaak langer zelfstandig dagelijkse handelingen blijven uitvoeren, zoals tanden poetsen of koffie zetten.
Aandacht voor dagstructuur ontzorgt dus ook de mantelzorger.

” Als de zelfregie afneemt, is het goed om dagelijkse handelingen als het ware te ‘automatiseren’.  Hierdoor kunnen mensen vaak langer zelfstandig thuis functioneren. Vaste patronen in de dag zorgen er bovendien voor dat het aantal beslismomenten op een dag gereduceerd wordt. En dat spaart veel energie (keuzestress), ook voor de mantelzorger.

terug naar de 3 uitdagingen bij beginnende dementie
naar dag*wijzer dementie