over ons – bedeco en dag*wijzer

beginnende-dementie.nl en dag*wijzer dementie zijn initiatieven van bedeco. Met deze initiatieven wil bedeco doordachte oplossingen beschikbaar maken voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Enkele jaren geleden kwam ik in aanraking met daginzicht, een duidelijke dagplanner voor mensen met een geheugenprobleem. Belangrijkste voordeel: één dag per pagina.

Geleidelijk realiseerde ik mij dat het bij beginnende dementie niet alleen gaat om ‘een duidelijk overzicht wat er vandaag te gebeuren staat’, maar ook om de vraag: hoe plan je dagen die zowel voor degene met dementie als voor de mantelzorger(s) voldoening geven?

Bij dementie wordt veel gesproken over het belang van ‘het vasthouden van dagstructuur’ en ‘het bevorderen van passende activiteiten’, maar hoe doe je dat?

Voortvloeiend uit beschikbare literatuur en in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en onderzoekers is geleidelijk dag*wijzer tot stand gekomen.

Henk Westerhuis, bedeco