winst met dag*wijzer dementie

Met name bij beginnende dementie valt met de juiste aanpak veel te winnen…

” Niemand heeft er voor gekozen. Pas als je het samen accepteert kun je samen bekijken wat er nog allemaal mogelijk is.

Mensen met dementie hebben de neiging om passiever te worden, maar ‘stilstand’ betekent vaak achteruitgang. Het bevorderen van passende activiteiten is daarom van groot belang. Met name in de beginfase.

” Geleidelijk verliezen mensen met dementie de regie over hun leven, dus geleidelijk moet de regie worden overgenomen. Probeer, zo lang het kan, zo veel mogelijk zelf te laten doen. Dit activeert de hersenen.

Door de dagelijkse handelingen in een vroeg stadium te automatiseren kunnen mensen met beginnende dementie langer zelfstandig functioneren. Hierdoor hou je tijdens het proces als mantelzorger meer tijd en energie over voor jezelf. Dat is de reden dat – naast het bevorderen van activiteiten – aandacht voor een passende dagstructuur belangrijk is.

” Als je als mantelzorger je eigen leven opgeeft loopt je accu langzaam leeg. Dan komt er een dag dat je motor niet meer wil starten.

Met name bij dementie raakt een deel van de mantelzorgers vroeg of laat overbelast. Mantelzorgers hebben namelijk vaak de natuurlijke neiging om alles zelf te willen doen. Aan anderen overlaten zit meestal niet in hun aard. Toch is het belangrijk dat mantelzorgers zich realiseren dat ze hulp moeten inroepen. Bij voorkeur hulp van mensen die een persoonlijke band hebben met degene met dementie.

” Goed omgaan met beginnende dementie vraagt – ook in het belang van de mantelzorger – om een planmatige aanpak.

dag*wijzer dementie helpt
De methode helpt mantelzorgers bij:
• het automatiseren van dagelijkse handelingen
• het bevorderen van passende activiteiten
• het betrekken van de omgeving bij activiteiten

Dagen die voldoening geven
dag*wijzer dementie helpt je mee om dagen te plannen …
• … die de mentale conditie zo goed mogelijk vasthouden
• … die de persoon met beginnende dementie zo veel mogelijk voldoening geeft
• … waarmee je als mantelzorger ook tijd reserveert voor jezelf

Planmatige aanpak 
De kracht van dag*wijzer dementie zit in de systematische aanpak. Het is niet zo moeilijk om voor een aantal dagen een aantal passende acitviteiten te plannen, maar hoe doe je dat week in week uit. Dat lukt alleen als je het planmatig aanpakt.

terug naar dagwijzer-dementie
naar productinformatie dag*wijzer dementie